Meslekî Eğitimde 1000 Okul Proje Sunumu

Meslekî Eğitimde 1000 Okul Proje Sunumu

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Meslekî Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında aşağıda yer alan başlıkların içeriğine 'Okulumuz' menüsü altında yer alan '1000 Okul İyileştirme Projesi' nden ulaşabilirsiniz.;

Okullarımızın Niteliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar

Proje Kapsamında Geliştirilecek Alanlar

1. Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi

2. Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi

3. Temel Beceri Eğitim Desteği

4. Kişisel Gelişim Destekleri

5. Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler 

 

19.03.2021 257