Döküman Yönetim Sisteminde çeşitli güncellemeler yapılmıştır.

Döküman Yönetim Sisteminde çeşitli güncellemeler yapılmıştır.

* Yeni Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre Doküman Yönetim Sistemi (DYS) 'nde çeşitli güncellemeler yapılmıştır.

Doküman Yönetim Sistemi Nedir?

Doküman Yönetim Sistemi ve kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık sık geri dönüş yapılan fiziki ortamdaki evraklarınızın taranıp indekslerenek DYS içerisine almak bu belgelere hızlı ulaşımı sağlar.

 

 

19.12.2020 208

 Döküman Yönetim Sistemi (DYS)'nde çeşitli güncellemeler yapılmıştır.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kaynak: http://dys.meb.gov.tr/MEBDYSWeb/linkicerigi.jsp?icerik=184