Ara Tatilde Öğrencilerin İşletmelerde Mesleki Eğitimde Ücretli İzinli Sayılmaları.

Ara Tatilde Öğrencilerin İşletmelerde Mesleki Eğitimde Ücretli İzinli Sayılmaları.

Paydaşlarımızın dikkatine, 3308 Sayılı Kanun'un 26.maddesine göre, işyerlerinde staj gören öğrencilerimiz 13-17 Kasım tarihleri arasında ücretli izinli sayılacaklardır.

10.11.2023 27

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 18.08.2017 tarihli ve 12464818 sayılı yazısı ve ekinde duyurusu yapılan "Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi"nde ara tatillerde öğrencilerin işletmelere mesleki eğitime (staj) gönderilip gönderilmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun "İzin" başlıklı 26. maddesinde "Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir."Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "İşletmelerin mesleki eğitimle ilgili görev ve sorumlulukları" başlıklı 144. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde "Öğrencilere ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verir." hükmü ve ilgi (ç) Sözleşmenin "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 20. maddesinde "İşletmede mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrenciler hakkında; bu sözleşmede yer almayan diğer hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ara tatiller haricinde ders yılının 180 iş gününden oluştuğu ve eğitimin belirtilen takvime uygun olduğu dikkate alınarak; işletmelerde mesleki eğitim gören resmi ve özel mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumu (Anadolu Meslek/Anadolu Teknik) öğrencilerinin ara tatillerde işletmelerce ücretli izinli sayılmaları gerekli görülmektedir.

 

RESMİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: M.E.B. Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü