Adres kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır.

Adres kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır.

Adres kodu, hane içindeki nüfusun daha kolay sayılarak kayıt altına alınması amacıyla hayata geçirilmiş sistemin ürünüdür. 2013 yılında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından başlatılan proje, tamamen adrese dayalı nüfus sisteminin bir getirisi olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistem sayesinde zorunlu deprem sigortası poliçe işlemleri başta olmak pek çok işlem daha kolay bir hal aldı.

UAVT Nedir?

UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanı'nın kısa adıdır.

 

Adres Kodu Nedir?

Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralandırmaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sitemi Yönetmeliği'ne göre adres bileşenlerinin tanımı yapılmıştır. Tanımlamanın neticesinde ise numarataj yöntemiyle konutlar ve iş yerleri için bir standart belirlenmiştir. Her bina için oluşturulan 10 haneli adres kodu olarak adlandırılan özel numaralar, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) üzerinde kayıt altına alınmıştır. Adres bileşenlerinin belirlenmesinde, meydana gelen değişikliklerin yetkili birimlerce sürekli güncellenmesi ve bilgilerin doğruluğunu koruması baz alınmıştır.

Hane içerisindeki nüfus, tanımlanan özel numaranın alt başlıklarında kayıt edilir. Böylece her konut sayısal olarak bir kimliğe kavuşur. Aynı zamanda konut için oluşturulan sayısal kimlikte T.C. kimlik numarasıyla tanımlanan ev halkı nüfusu bulunur.

13.12.2020 1487

 ADRES KODUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

13-12-2020

Kaynak: https://adreskodu.dask.gov.tr/