5 Şubat 2021 Cuma Resmi Gazete, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yenilendi.

5 Şubat 2021 Cuma Resmi Gazete, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yenilendi.

Yayımlanan yönetmelikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

 

05.02.2021 334

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ

 SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/202102051.htm